تقدیر از پالایش نفت آفتاب به عنوان شرکت حامی حقوق مصرف کننده

در طی مراسمی با حضور مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت‌های برتر حامی حقوق مصرف کننده تقدیر به عمل آمد که شرکت پالایش نفت آفتاب در این مراسم در فهرست شرکت‌های برتر حامی حقوق مصرف کننده قرار گرفت.