براساس نتایج آزمون‌ها محصولات شرکت پالایش نفت آفتاب تا به امروز مشکلی نداشته است

مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به انجام آزمون‌های تصادفی و محرمانه از فرآورده‌های تولیدی، گفت: تا به امروز بر اساس نتایج این آزمون‌ها هیچ مشکلی از فرآورده‌های تولیدی شرکت پالایش نفت آفتاب کشف نشده است.

Continue reading

براساس نتایج آزمون‌ها محصولات شرکت پالایش نفت آفتاب تا به امروز مشکلی نداشته است

مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به انجام آزمون‌های تصادفی و محرمانه از فرآورده‌های تولیدی، گفت: تا به امروز بر اساس نتایج این آزمون‌ها هیچ مشکلی از فرآورده‌های تولیدی شرکت پالایش نفت آفتاب کشف نشده است.

Continue reading