شایسته محوری

رویکرد شرکت به سمت جوان‌گرایی بوده و در این راستا اقدام به جذب و بکارگیری فارغ‌التحصیلان جوان از دانشگاه‌های معتبر کرده است. در این ارتباط در  کنار استفاده از نیروهای مجرب و متخصص تمایل سازمان به استخدام افرادی است که فاقد هر گونه تجربه کاری قبلی بوده‌اند و بر این اساس شرکت اقدام به صرف هزینه‌های آموزشی و توانمند‌سازی این افراد در راستای انجام تعهدات و رسالت اجتماعی و پرورش نیروهای زبده در داخل کشور نموده است.