اکتان افزا

یکی دیگر از محصولات شرکت پالایش نفت آفتاب اکتان افزا است.

اکتان افزا محصولی است که برای افزایش اکتان بنزین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Aftab Oil Refining