شرکت پالایش نفت آفتاب در آستانه ورود به بازار سرمایه

شرکت در حال حاضر در فاز آماده‌سازی برای ورود به بازار سرمایه است و قرارداد با مشاور پذیرش منعقد و فرآیند تهیه صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای سازمان حسابرسی که مورد پذیرش سازمان بورس باشد، انجام شده است. پیش‌بینی می‌شود  شرکت در ماه‌های آتی در بازار بورس پذیرفته شده و نهایتاً تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ سهام این شرکت در بازار بورس عرضه گردد.