فرم استخدام

بازدید و تقدیر مسئولان بانک ملی از شرکت پالایش نفت آفتاب

هیئت عالی رتبه بانک ملی ضمن بازدید از شرکت پالایش نفت آفتاب از مدیر عامل این مجموعه تقدیر کردند.

هیئت عالی رتبه بانک ملی ضمن بازدید از دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آفتاب، به پاس خدمات و موفقیت‌های این مجموعه لوح‌تقدیر ویژه‌ی این بانک را به مدیریت عامل شرکت اهدا کردند.