Skip to content

اخبار

سیمین منیر فرزانه

من در سال ۱۴۰۰ با بار خمودگی حاصل از ۳ سال انزوا قدم در راه پالایش نفت آفتاب گذاشتم.راهی که دریچه ای از یک دنیای سرشار از پویایی و سیالیت را برایم گشود.
دنیایی که انرژی خود را از شور و شیدایی جوانانی سرشار از امید و انگیزه برای ساختن و پیش رفتن در آینده می گرفت و همین جریان پرشور و باطراوت، همچون آبی حیات بخش سرزمین روح خسته مرا زندگی دوباره بخشید و من این حیات را وامدار اندیشه های مدیری می دانم که با ایمان و باور بر قدرت و نیروی جوانی بستری را برای بالندگی نیروهای خود فراهم ساخته و می سازد.

لزوم تسریع فرآیند پیوستن شرکت پالایش نفت آفتاب به بازار بورس

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آفتاب با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف این مجموعه برای پیوستن به بورس، بیان کرد: با توجه به بزرگ شدن شرکت پالایش نفت آفتاب، پیوستن به بورس می‌تواند ما را در رشد و توسعه بیشتر کمک کند.

بیشتر بخوانبد
سیمین منیر فرزانه

سیمین منیر فرزانه

من در سال ۱۴۰۰ با بار خمودگی حاصل از ۳ سال انزوا قدم در راه پالایش نفت آفتاب گذاشتم.راهی که…
سحر خزایی

سحر خزایی

قبل از حضور در آفتاب تنها اسم و رسم صنعت برایم اهمیت داشت. بعد از ورود به این محیط، متوجه…
عبدالشاکر میرشکاک

عبدالشاکر میرشکاک

اصلا قرارمان این نبود انقدر درخشان، انقدر سریع، انقدر نترس آفتاب همین است... هر چه نزدیک تر می شوی، درخشان…
حمیدرضا پرتوی

حمیدرضا پرتوی

پیش از این تجربه مجموعه های کاری متفاوتی رو داشتم، تقریبا همه برای پول کار می کردند. همیشه با میزان…