تینرها

تینرها مایعات شیمیایی فرّاری هستند که از مخلوطی از انواع حلال‌ها تولید می‌شوند. تینرها عموماً برای رقیق کردن رنگ به منظور نرم کارکردن ابزار رنگ کاری، شستشو و تمیز نمودن سطوح از چربی‌ها و آلودگی‌­ها و  چسبندگی بهتر رنگ به سطوح کاربرد دارند.

تینرها می‌توانند در بهبود خواص رنگ نیز تأثیر به سزایی داشته باشند. انتخاب درست یک تینر می‌تواند بر خاصیت برس خوری، قابلیت اسپری، سرعت خشک شدن لایه رنگ و بسیاری خواص دیگر رنگ نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.

Aftab Oil Refining