فرم استخدام

تینر

تینرها مایعات شیمیایی فرّاری هستند که از مخلوطی از انواع حلال‌ها تولید می‌شوند. تینرها عموماً برای رقیق کردن رنگ به منظور نرم کارکردن ابزار رنگ کاری، شستشو و تمیز نمودن سطوح از چربی‌ها و آلودگی‌ها و  چسبندگی بهتر رنگ به سطوح کاربرد دارند.

تینرها می‌توانند در بهبود خواص رنگ نیز تأثیر به سزایی داشته باشند. انتخاب درست یک تینر می‌تواند بر خاصیت برس‌خوری، قابلیت اسپری، سرعت خشک شدن لایه رنگ و بسیاری خواص دیگر رنگ نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.

تینر.JPG1

MANUFACTURER

PRODUCT NAME

AFTAB OIL REFINING

Octane Booster

1

Density @ 15°C

g/cm3

ASTM D1298


0.795 max
 

2

Total Sulfur

ppm

ASTM D4294

200 max 

3

Color

*

ASTM D1500

0.5 max

4

Copper corrosion (3hr@50°)

*

ASTM D130

1a

6

IBP

FBP

°C

ASTM D86

75min

210max

7

Flash Point

°C

 ASTM D93

r.t.