فرم استخدام

هیدروکربن سبک

هیدروکربن‌های سبک و سنگین صرفاً یک نام تجاری بوده که می‌تواند حاصل از بلندینگ، برش‌گیری و یا شیرین‌سازی باشد. بلندینگ عموماً از ترکیب مواد مشخص تا رسیدن به مشخصات مطلوب می‌باشد. همچنین این هیدروکربن‌ها می‌توانند به عنوان یکی از محصولات جانبی برش‌های میان تقطیری پالایشگاهی با دامنه‌ی جوش ٤٠ الی ٤٠٠ درجه سانتی‌گراد قلمداد شود.مواد حاصل از واحدهای برش‌گیری و شیرین‌سازی نیز پس از استحصال فرآورده‌ها از برج تقطیر با توجه به دانسیته و نوع فرآورده ها، جهت تولید هیدروکربن سبک و سنگین به واحد تولید و فرآوری جهت عملیات بلندینگ انتقال می‌یابد.

1.jpg-1

MANUFACTURER

PRODUCT NAME

PRODUCT NAME

PRODUCT NAME

AFTAB OIL REFINING

LIGHT HYDROCARBON(N)

LIGHT HYDROCARBON(W)

LIGHT HYDROCARBON(D)

1

Density @ 15°C

g/cm3

ASTM D1298

0.680-0.750

ASTM D1298

0.775 min

ASTM D1298

0.850 max

2

Total Sulfur

ppm

ASTM D4294

300-1000

ASTM D4294

200-2500

ASTM D4294

3000 max

3

Color

*

ASTM D156

+25 min

ASTM D156

+25 min

ASTM D1500

3 max

4

Copper corrosion (3hr@50°-

100C)

*

ASTM D130

1a

ASTM D130

1a

Test Method

Limit

5

Aromatic

Total Paraffin

Vol%

ASTM D5580

15 max

50 min

Test Method

Limit

Test Method

Limit

6

IBP

FBP

°C

ASTM D86

35 min

185 max

ASTM D86

140 min

205-270

ASTM D86

170 min

320-420

2.JPG-2

هیدروکربن‌های سبک عموماً شامل موادی با دانسیته زیر ٠٫٨ گرم بر سانتی‌متر مکعب٤٠ درجه سانتی‌گراد هستند که بیشتر به عنوان حلال و … مورد استفاده با رنج بین ٢٧٠قرار می‌گیرند. هیدروکربن های سبک زنجیره‌های ٥ تا ١٢ کربنه هیدروکربن‌های نفتی را شامل می‌شوند و معمولًا برای تولید ترکیبات آروماتیک و بنزین با اکتان بالا از طریق فرآیند اصلاح کاتالیستی در صنایع پتروشیمی استفاده می‌شوند. همچنین، در صنایع‌ شیمیايى برای تولید الفین‌ها در واحد کراکینگ با بخار آب و نیز به عنوان حلال کاربرد دارند. این هیدروکربن‌ها می‌توانند ماده بنیادی در صنایع شیمیايى و پتروشیمیايى به عنوان خوراک تولید فرآورده‌های مختلف پتروشیمی از جمله حلال‌ها و رقیق کننده‌ها محسوب شوند، اما کاربردهای متنوع دیگری نیز دارند.