فرم استخدام

براساس نتایج آزمون‌ها محصولات شرکت پالایش نفت آفتاب تا به امروز مشکلی نداشته است

مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به انجام آزمون‌های تصادفی و محرمانه از فرآورده‌های تولیدی، گفت: تا به امروز بر اساس نتایج این آزمون‌ها هیچ مشکلی از فرآورده‌های تولیدی شرکت پالایش نفت آفتاب کشف نشده است.