فرم استخدام

آگهی استعلام نرخ بیمه تکمیلی

آگهی استعلام بیمه عمر و حوادث و تکمیل درمان پرسنل شرکت پالایش نفت آفتاب

با سلام و احترام به استحضار میرساند شرکت پالایش نفت آفتاب در نظر دارد انجام امور بیمه های درمان تکمیلی و عمر و حوادث کارکنان و افراد تحت تکفل آنها را به شرکت های بیمه معتبر و مورد تائید بیمه مرکزی ایران واگذار نماید. شایان ذکر است تعداد نفرات اصلی به صورت تقریبی 2500 نفر و کل نفرات تحت پوشش بیمه تکمیلی حدود 4500 نفر و میانگین سنی نفرات اصلی 32 سال می باشد.


لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای بیمه واجد صلاحیت دعوت میگردد جهت اعلام نرخ و حق بیمه پوشش مد نظر این شرکت برای پرتفو مذکور با تکمیل و عودت اوراق این استعلام حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 12/10/1402 اقدام فرمائید.


بیمه گر با تکمیل و عودت این اوراق تمامی موارد ذیل را پذیرفته و رعایت می نماید:

  • بیمه گر تمامی موارد مفاد و شرایط ضمیمه و پیوستهای این اوراق را پذیرفته و با آگاهی کامل نسبت به تائید آن اقدام نموده است.
  • با توجه به تمایل شرکت بر مذاکره مستقیم با مدیریتهای تخصصی شرکتهای بیمه گر در خصوص نرخ و شرایط و نحوه دریافت خدمات و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت بیمه تنها ستاد مرکزی هر شرکت بیمه گر که در استان های تهران ، بندرعباس شعبه فعال دارد مجاز به شرکت در مناقصه خواهد بود.
  •  بیمه گذار در قبول و یا رد پیشنهاد قیمت بیمه گران اختیار کامل دارد.
  •  پیشنهاد قیمت و شرایط ضمیمه می بایست توسط صاحب امضای مجاز شرکت تائید و مهر شود.
  • تغییر در شرایط قرارداد و اسناد پیوست مجاز نمیباشد و چنانچه یکی از شرکت کنندگان در استعلام پس از مطالعه و بررسی اسناد و مدارک،در خصوص اسناد ابهام داشته باشد میبایست در اسرع وقت موضوع را کتبا به استعلام گزار اعلام نماید و ایشان نیز موضوع را بررسی خواهد نمود.