Skip to content

حمیدرضا پرتوی

پیش از این تجربه مجموعه های کاری متفاوتی رو داشتم، تقریبا همه برای پول کار می کردند. همیشه با میزان پیشرفت پروژه، پرداختی های مالی صورت می گرفت و کمتر و شاید اصلا، به هدف نهایی که راه اندازی پروژه و رسیدن به محصول بود، پرداخته نمی شد. امروز در مجموعه پالایش نفت آفتاب هستم؛ قطعا پول، محصول فرعی یگانه هدف والایی است که سعی بر تحقق یافتن آن دارم و آن چیزی نیست جز پیشرو و پویا بودن برای نقش آفرینی مؤثر و کارآمد در عرصه صنعت کشور و تلاش در راستای ایجاد ارزش افزوده برای میهن عزیزم. پالایش نفت آفتاب یعنی با هدف و نتیجه، هماهنگ و هم آوا شو که پول فقط هدیه باشد.