فرم استخدام

پالایش نفت آفتاب رتبه برتر جشنواره ملی حاتم در حوزه مسئولیت اجتماعی و برندسازی

پنجمین جشنواره ملی حاتم در تهران برگزار شد و شرکت پالایش نفت آفتاب به عنوان شرکت برتر کشور در حوزه مسئولیت اجتماعی و برندسازی معرفی و تجلیل شد.

به گزارش واحد روابط عمومی و برندینگ شرکت پالایش نفت آفتاب؛ جشنواره ملی حاتم با حضور برخی مسئولان ارشد کشور در سالن همایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

محور اصلی این دوره از جشنواره، ایجاد ساز و کاری علمی بود تا با رویکردی تشویقی و ترویجی به شناسایی نقاط بهبود سازمان‌های اقتصادی ایران بپردازد و با تعریف پروژه‌های بهبود در توسعه آنان بکوشد.

ایجاد سازمان‌ها با ساختارهای توسعه یافته در محیط داخلی و پیرامونی خود و امکان پیوستن با اقتدار به زنجیره ارزش جهانی از مهم‌ترین اهداف جشنواره ملی حاتم بوده و ایجاد بستری پویا برای ذینفعان حوزه تولید و تجارت از طریق هم‌افزایی به منظور رفع موانع توسعه پایدار در طراز جهانی و ایجاد مزیت رقابتی را می‌‎توان از جمله چشم ‎اندازهای این دوره از جشنواره دانست.

همچنین راهبرد کلیدی جشنواره استفاده از تجربیات ملی و بین المللی در حوزه برندسازی اقتصادی و ایجاد سازمان‌های مولد و ارزش‌آفرین در فرآیند ایجاد تولید ناخالص ملی با ارزش افزوده بالا بوده است که شرکت پالایش نفت آفتاب توانست در این دوره از جشنواره در حوزه مسئولیت اجتماعی و برندسازی اقتصادی فراگیر در سطح جامعه رتبه برتر کشور را کسب کند و مورد تجلیل قرار گیرد.