لزوم تسریع فرآیند پیوستن شرکت پالایش نفت آفتاب به بازار بورس

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آفتاب با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف این مجموعه برای پیوستن به بورس، بیان کرد: با توجه به بزرگ شدن شرکت پالایش نفت آفتاب، پیوستن به بورس می‌تواند ما را در رشد و توسعه بیشتر کمک کند.

Continue reading