فرم استخدام

رکورد تولید و صادرات یک میلیون و پانصد هزار تن به ثبت رسید

شرکت پالایش نفت آفتاب توانست طی سال ۱۴۰۲ رکورد تولید و صادرات یک میلیون و پانصد هزار تن را به ثبت رساند.

این شرکت در راستای هدف‌گذاری خود که از فروردین سال ۱۴۰۲ کلید خورده بود توانست، با همت و تلاش بی وقفه و شبانه‌روزی کارکنان متعهد، دلسوز و توانمند خود به این امر شگرف و حماسی دست یابد.

این برگ زرین، افتخاری دیگری است که با امید و تلاش همکاران در دفتر موفقیت‌های این مجموعه به یادگار ثبت شد.

گفتنی است، طی سال ۱۴۰۱ شرکت پالایش نفت آفتاب توانسته بود رکورد تولید و صادرات یک میلیون تن را به ثبت برساند.