فرم استخدام

سحر خزایی

قبل از حضور در آفتاب تنها اسم و رسم صنعت برایم اهمیت داشت. بعد از ورود به این محیط، متوجه شدم که یک سازمان تا چه اندازه می تواند یاددهنده و پویا باشد. آفتاب بهترین ها را در من به نمایش می گذارد. آفتاب سرزمین فرصت هاست، استعدادها را می بیند و به آن ها امکان رشد و توسعه می دهد. کار کردن در این محیط، روحیه مبارز و تسلیم ناپذیر افراد را تقویت می کند. در آفتاب هرگز کسی ناامیدی را تجربه نخواهد کرد.

عبدالشاکر میرشکاک

اصلا قرارمان این نبود
انقدر درخشان، انقدر سریع، انقدر نترس
آفتاب همین است…
هر چه نزدیک تر می شوی، درخشان تر و گرما بخش تر می شود.

حمیدرضا پرتوی

پیش از این تجربه مجموعه های کاری متفاوتی رو داشتم، تقریبا همه برای پول کار می کردند. همیشه با میزان پیشرفت پروژه، پرداختی های مالی صورت می گرفت و کمتر و شاید اصلا، به هدف نهایی که راه اندازی پروژه و رسیدن به محصول بود، پرداخته نمی شد.
امروز در مجموعه پالایش نفت آفتاب هستم؛
قطعا پول، محصول فرعی یگانه هدف والایی است که سعی بر تحقق یافتن آن دارم و آن چیزی نیست جز پیشرو و پویا بودن برای نقش آفرینی مؤثر و کارآمد در عرصه صنعت کشور و تلاش در راستای ایجاد ارزش افزوده برای میهن عزیزم.
پالایش نفت آفتاب یعنی با هدف و نتیجه، هماهنگ و هم آوا شو که پول فقط هدیه باشد.